WERKWIJZE

Integratieve kindertherapie & coaching is een traject dat samen met opvoeders en het kind wordt opgesteld.

AANMELDING

Je kunt op eigen intitiatief je kind aanmelden. Je kunt doorverwezen worden door de huisarts, kinderarts, leerkracht of intern begeleider. Via e-mail of in een telefoongesprek vertel je kot over de reden van aanmelding. Wanneer je gekozen hebt voor Praktijk Hoogewerf wordt er een therapeut gekozen met een specialisme en kun je terecht komen bij mij als therapeut. In dat geval neem ik zelf persoonlijk contact op voor de hulpvraag. Na het telefonisch gesprek vul je een vragenlijst in, zodat we in het intakegesprek dieper in kunnen gaan op de klacht. Deze stuur je voor het intakegesprek terug.

Contact

INTAKEGESPREK

OPVOEDERS

Het intakegesprek is een kennismaking tussen opvoeders en de therapeut. Je kind is hier niet bij aanwezig, zodat er vrijuit gesproken kan worden over de zorgen en de wensen van je kind. Ik ben er om met een objectieve blik te kijken wat je kind nodig heeft. Je krijgt informatie over hoe je de communicatie met je kind kunt verbeteren, waardoor opvoedingsproblemen makkelijker opgelost kunnen worden. Wanneer wij samen overeenkomen dat de begeleiding passend is bij jou en je kind, maken we 5 afspraken voor sessies met je kind. Deze sessies zijn één keer per week en dit duurt een uur. Je informeert voorafgaand je kind over de therapie. Als hulpmiddel is hiervoor een aparte pagina voor kinderen op de website te vinden.

SESSIE

KIND

In minimaal 5 sessies bouw ik een goed contact op met het kind, zodat het vertrouwen krijgt en zich veilig voelt om over het probleem te praten. Je kind krijgt inzicht in zijn of haar gevoelens en kan aangeven van het nodig heeft om te leren en wat het nodig heeft van jou als opvoeder. We maken een voorlopig plan. De sessies met je kind vinden plaats zonder de opvoeder, maar ik bespreek de voortgang wel met je. De sessies met een kind zijn vertrouwelijk, ik vertel alleen waar het kind mij toestemming voor geeft.

EVALUATIEGESPREK

OUDERS

Na 5 sessies volgt er een evaluatiegesprek met de opvoeders. We bespreken de ervaringen en de voortgang. Je krijgt meer inzicht in je kind, waardoor je het beter begrijpt en kunt ondersteunen. Afhankelijk van de mogelijkheden en de ontwikkeling die het kind heeft doorgemaakt, bepalen we het verdere traject. In de vervolgsessies worden nieuwe vaardigheden geoefend. Gemiddeld komen kinderen zeven tot twaalf keer naar de praktijk. Belangrijk is dat je kind zich  gesteund voelt in de stappen die hij/ zij zet, zodat het vertrouwen in zichzelf en de eigen mogelijkheden groeit. Wanneer je kind het vertrouwen voelt dat hij zelf om kan gaan met zijn probleem of klacht, en jij en je kind voldoende kunt ondersteunen, wordt het traject afgesloten in een oudergesprek. Een aantal kinderen komt zo nu en dan even terug, om vervolgens weer vol zelfvertrouwen verder te kunnen gaan.

SAMENWERKEN

MET DERDEN

Soms is er meer afstemming nodig is met anderen uit de omgeving van het kind (leerkracht, andere hulpverleners). Hier wordt altijd uw toestemming gevraagd.

AFRONDING

CORRESPONDENTIE

Na de afronding van de sessies ontvangt de huisarts (indien je hierin toestemt) een samenvattend verslag van het verloop, de resultaten en het advies.