WAT IS INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE & COACHING?

Integratieve kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende oplossingsgerichte therapie voor kinderen van 4 tot 13 jaar die problemen ervaren met zichzelf en/ of met anderen en in perioden dat het minder goed gaat. Je kind leert omgaan met een moeilijke situatie, nare gevoelens of belemmeringen. Door inzicht te krijgen in waardoor het wordt geraakt/ getriggerd en hoe dit ervaren wordt. Er wordt gekeken hoe het zich wil voelen en wat het nodig heeft en wil leren, op deze manier worden doelen bepaald.  Vanuit een geloof in eigen mogelijkheden, voorkeuren en talenten wordt het kind ondersteund in het vinden van een eigen oplossing. Het kind staat hierbij altijd centraal.

Het kind in zijn geheel

Integratief heeft op twee manieren een eigen betekenis. Als eerste: In het geheel kijken naar het kind met een probleem/ klacht. Waardoor wordt het geraakt, hoe wordt het ervaren en wat voor gedrag/ oplossing laat het kind nu zien? Is het fysiek voelbaar, hoe wordt dit versterkt? Zijn er overtuigingen die belemmeren? Daarnaast wordt er gekeken naar de beperkingen en vermogens op sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek gebied. De draaglast en -kracht, de mate van zelfvertrouwen en alle kwaliteiten die het kind nu al in zich heeft. Als tweede: Nieuwe kennis en vaardigheden integreren waardoor er weer een geheel(d) gevoel kan ontstaan.

Het kind is de expert

Een kind is de deskundige van zichzelf. Een kind weet precies wat het probleem is en heeft het recht om dit op een eigen manier op te lossen. Er zijn kinderen die willen spelen, anderen praten veel en er zijn kinderen die niets willen zeggen. De kindertherapeut verheldert en activeert, maar een kind zet zelf de verandering in gang en in een eigen tempo. Het kind weet wat het wil bereiken en wat daarvoor nodig is. Zoals kennis of vaardigheden of wat de omgeving anders kan doen. Zo ontstaan de oplossingen en keuzes die bij het kind passen en deze ervaart zelf wat werkt.

Therapievormen en interventies

Er worden diverse therapievormen en interventies aangeboden. Samen met je kind kiezen we wat het beste werkwijze is die bij je kind past. Zo krijgen de methoden, de visie van de therapeut of de klacht niet de hoofdrol, maar je kind. Want je kind weet wat het nodig heeft om te kunnen ontwikkelen.

Geel hartje

Praktisch en spelenderwijs

Hoe klein kinderen ook zijn, ze kunnen echte problemen hebben en emotioneel geraakt worden. Dan is het belangrijk dat je kind serieus genomen wordt, maar humor en luchtigheid is ook een belangrijk onderdeel van de therapie. De therapie is praktisch zoals effectief communiceren, grenzen aangeven, kiezen voor eigen geluk, verwachtingen aangeven, zelfstandig oplossen van het probleem. Je kind kan oefenen in nieuwe vaardigheden in de veilige omgeving van de praktijkruimte. Er wordt gebruik gemaakt van metaforen, sprookjes, visualisaties, imaginaties, trance en spel met verkleedkleren, zwaarden, knuffels enz. Je kind kan spelen, praten, rondhangen en niets zeggen mag ook.

Samenwerken

Voor opvoeders is er persoonlijke begeleiding. Er wordt gekeken naar patronen die kunnen zijn ontstaan en elkaar onbewust beïnvloeden. Door inzicht in elkaar en onvoorwaardelijke acceptatie kunnen patronen worden doorbroken. Je kind maakt nieuwe stappen en veranderingen door. Als opvoeder leer je je kind ondersteunen, door een veilig leefklimaat te creëren. Ook anderen in de omgeving die belangrijk zijn voor je kind kunnen meegenomen worden in de begeleiding zoals familieleden en school.

‘Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen ‘

Uit de praktijk