WAT IS INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE & COACHING?

Integratieve kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende oplossingsgerichte therapie voor kinderen van 4 tot 13 jaar die problemen ervaren met zichzelf en/of de omgeving. De behandeling is erop gericht je kind te leren omgaan met een moeilijke situatie, nare gevoelens of belemmeringen. Je kind leert het probleem te herkennen, valkuilen op te sporen en er zo achter te komen wat het wil bereiken. Door eigen mogelijkheden, voorkeuren of talenten aan te spreken vindt het zijn eigen oplossing. De wens, wat je kind wil bereiken, staat centraal. Het is de meest recente vorm van psychotherapie.

Het kind in zijn geheel

Integratief wil zeggen geïntegreerd, in zijn geheel kijken naar het kind. Zo kijk je naar de mogelijke oorzaken van het probleem. De klacht en gedrag wat je kind laat zien. Is het fysiek voelbaar en hoe kan het worden versterkt? Zijn er overtuigingen ontstaan? De beperkingen en vermogens op sociaal, emotioneel, fysiek en cognitief niveau. En ook heel belangrijk is de draaglast- en kracht, de mate van zelfvertrouwen en de kwaliteiten die je kind nu heeft.

Het kind is de expert

Je kind is de deskundige van zichzelf en weet precies wat het probleem is. De therapeut leert je kind het probleem en valkuilen te herkennen waardoor het zicht krijgt waar het nu staat en wat het wil bereiken. Van daaruit kan je kind een eigen plan maken, eigen oplossingen bedenken en keuzes maken die bij je kind past. Je kind gaat ermee aan de slag en ervaart wat werkt en welke kwaliteiten hieraan bijdragen.

Therapievormen en interventies

Er worden diverse therapievormen en interventies aangeboden. Samen met je kind kiezen we wat het beste werkwijze is die bij je kind past. Zo krijgen de methoden of de visie van de therapeut niet de hoofdrol maar je kind. Want je kind weet wat het nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Geel hartje

Praktisch en spelenderwijs

Kinderen ervaren een probleem en kunnen emotioneel geraakt worden. Dan is het belangrijk dat je kind serieus genomen wordt, maar ook humor en luchtigheid is een belangrijk onderdeel van de therapie.  De therapie is oplossingsgericht en praktisch zoals effectief communiceren, grenzen aangeven, kiezen voor eigen geluk, verwachtingen aangeven, zelfstandig oplossen van het probleem. Je kind kan oefenen in nieuwe vaardigheden in de veilige omgeving van de praktijkruimte. Er wordt gebruik gemaakt van metaforen, sprookjes, visualisaties, imaginaties, trance en spel met verkleedkleren, zwaarden, knuffels enz. Je kind kan spelen, of praten of rondhangen en niets zeggen mag ook.

Samenwerken

Opvoeders krijgen persoonlijke begeleiding. Er wordt gekeken naar patronen die kunnen zijn ontstaan en elkaar onbewust beïnvloeden. Door inzicht in elkaar en acceptatie kunnen patronen worden doorbroken. Daarnaast maakt je kind nieuwe stappen en veranderingen door. Als opvoeder leer je je kind ondersteunen, door een veilig leefklimaat te creëren. Ook anderen in de omgeving die belangrijk zijn voor je kind kunnen meegenomen worden in de begeleiding zoals familieleden en school.

‘Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen ‘

Uit de praktijk