VOOR WIE IS INTEGRATIEVE KINDERTHERAPIE & COACHING GESCHIKT?

Kindertherapie is bedoeld voor kinderen van 4 tot 13 jaar met klachten of symptomen als:

Angst in allerlei variaties en gradaties zoals bezorgdheid, piekeren, ongerustheid, ergens tegenop zien, faalangst en perfectionisme, mag voor prestatiemomenten, verlatingsangst, bindingsangst, sociale angst, angst voor afwijzing en afkeuring, geen vrienden durven maken.

Niet voor zichzelf kunnen opkomen, meegaand zijn of snel van slag door grapjes of kritiek.

Niet prettig in je vel zitten. Dit kan in allerlei variaties en gradaties, zoals verdrietig voelen, eenzaam zijn, onbegrepen voelen, een negatief zelfbeeld hebben, weinig zelfvertrouwen.

Niet prettig in je vel zitten tot somberheid. Dit kan in allerlei variaties en gradaties zoals een verdrietig voelen, eenzaam zijn, onbegrepen voelen.

Hoog sensitief/ hoog stimulatief. Snel van slag, gevoelig voor sfeer, houdt te veel rekening met anderen, kan emotioneel reageren, piekeren, snel overprikkeld zijn. Het kind heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel of wil anderen pleasen.

Pesten door buitensluiten, nare opmerkingen, fysiek geweld, opwachten, spullen afpakken. Dit heeft impact op een kind. Pesten zorgt voor gevoelens van onzekerheid, minderwaardigheid, verdriet, boosheid en machteloosheid. Ook kan het leiden tot somberheid of niet meer naar school willen. De andere kant van de medaille is ook mogelijk: zelf pesten vanuit onzekerheid, boosheid of machteloosheid.

Snel boos worden en er lastig uitkomen. Niet goed met teleurstelling, kritiek of oneerlijk gedrag om kunnen gaan. Boos worden als dingen anders gaan dan hij/zij wil.

Teruggetrokken gedrag, geen contact willen hebben of juist overmatig aandacht vragen, niet voor zichzelf opkomen, niet luisteren, woede aanvallen hebben, concentratieproblemen hebben, jaloers zijn, pesten, liegen, stelen, niet naar school willen, de schuld buiten zichzelf leggen, grensoverschrijdend gedrag.

Als het gaat om problemen met eten, slapen, zindelijkheid, sociaal-emotionele ontwikkeling, identiteit ontwikkeling, bang zijn voor monsters, dromen of angsten hebben die niet passend zijn bij de ontwikkeling of heimwee.

Er wordt geen diagnostiek gedaan als het gaat om aanwezigheid van stoornissen. Wanneer je kind bekend is met een diagnose en je kind zelf en/ of de omgeving wil hier mee leren omgaan.  Of je hebt iemand die bekend is met een diagnose en je kind wil hierbij hulp krijgen om hiermee om te kunnen gaan. Het kan gaan om een diagnose zoals AD(H)D, borderline-syndroom, psychose, depressie e.d. Zo ook met hoog sensitief/ hoog stimulatie zijn of hoogbegaafdheid.

Het kind heeft iets meegemaakt, wat het leven op zo’n manier heeft veranderd dat niets meer vanzelfsprekend lijkt. Of maakt dit nog steeds mee en kan hier steun bij gebruiken. Het kan gaan om overlijden van een geliefd persoon of dier, een scheiding, fysiek en verbaal geweld binnen het gezin, antisociaal gedrag van anderen of een verhuizing. Moeite hebben met een samengesteld gezin of met de omgang met broer(s), zus(sen), of het gaat om pesten of gepest worden. Of de verwerking van ziekenhuis- of ziekte ervaringen. Dit heeft invloed op het gezin en de omgeving en soms kan door hulp meer begrip ontstaan of betere ondersteuning gegeven worden.

Onverwerkte gevoelens of stress die zich uiten via het lichaam. Denk aan hoofdpijn, buikpijn, eczeem, haaruitval, tics, herhalende rituelen, hyperventilatie, benauwdheidsklachten die verergeren, flauwvallen. Ook kunnen er aangeleerde probleemgewoonten ontstaan zoals haarplukken of hoofdbonken of zichzelf pijn doen.

Deze kunnen leiden tot stress, het niet kunnen accepteren, schamen, schuldgevoelens, het zelfbeeld negatief beïnvloeden, somberheid ontwikkelen. Bijzonderheden aan het lichaam zoals brandwonden, huidziekten, auto-immuunziekten, verminkingen.

Moeite hebben met belemmeringen en beperkingen: medicatietrouw blijven, (zichzelf) leren prikken of een dieet volhouden. De omgeving zoals het gezin, school of buurt die niet weet hoe hier mee om te gaan of steun willen geven.

Integratieve kindertherapie is ook voor ouders die zich zorgen maken om hun kind, maar de stap naar jeugdzorg te groot vinden of die opzien tegen de wachtlijsten die er soms bij de reguliere zorg zijn. Ook na reguliere hulp kun je komen om een stappen te maken die nog nodig zijn.