VERWIJZERS

Ontwikkelingsproblemen zijn geen luxeproblemen. Het is daarom van groot belang om kinderen tijdig te helpen, voor optimale groei en het voorkomen van vastlopen en onnodige frustratie.

De integratieve werkwijze

Integratieve kindertherapie is een laagdrempelige en kortdurende oplossingsgerichte therapie voor kinderen van 4 tot 13 jaar die problemen ervaren met zichzelf en/of de omgeving.  Het kind leert om te gaan met een moeilijke situatie, nare gevoelens te verdragen of belemmeringen los te laten.

Beeldend werken is kenmerkend voor de integratieve kindertherapie. Situaties worden nagespeeld in rollenspellen of met poppetjes/ knuffels waardoor  nare gevoelens, gedachten en het gedrag zichtbaar worden. Het kind springt met verbeeldingskracht in een zelfgemaakte tekening waar het kind zich heel gelukkig voelt ondanks een vervelende situatie. Of loopt het kind rond imaginair in het eigen lichaam door een kijkoperatie en gaan op zoek naar nare en leuke gevoelens of gaan op zoek naar het been dat blijft wiebelen bij stress. Het kind en opvoeders krijgen zo inzicht in de binnenwereld waardoor er meer begrip ontstaat, het zichtbaar wordt wat de reden is achter het gedrag en valkuilen worden herkend waardoor het probleem ontstaat. Opvoeders krijgen persoonlijke begeleiding om hun kind te kunnen ondersteunen tijdens deze ontwikkeling.

De integratieve gedachte is dat een kind zichzelf het beste kent en weet wat het nodig heeft om weer grip te krijgen op het probleem. Er wordt gekeken wanneer het kind zich stoer voelt zoals bijv. op het voetbalveld, waar hij zich echt niet laat passeren of wanneer het zich kan ontspannen ondanks een teleurstelling. Kwaliteiten, voorkeuren en talenten worden ingezet.

Een kindertherapeut communiceert op een gelijkwaardige manier met het kind en neemt het kind serieus. Er wordt ook vooral lol gemaakt waardoor er luchtigheid ontstaat en om zichzelf kan lachen. Door suggesties, kennis, inzicht, psychotherapie-educatie, interventies en beïnvloedingstechnieken te gebruiken wordt het kind begeleidt in wat het wil bereiken. Ook wordt er gebruik gemaakt van metaforen, visualisaties, trance en therapeutisch spel met verkleedkleren enzovoort. Alles wat nodig is om te kunnen ontdekken, te laten zien waar het last van heeft en zich te uiten en te oefenen in nieuwe vaardigheden in de veilige omgeving in de praktijkruimte. De begeleiding is praktijkgericht: effectief communiceren, grenzen aangeven, kiezen voor eigen geluk, verwachtingen aangeven, zelfstandig oplossen van het probleem, eigen regie en verantwoordelijkheden nemen, omgaan met de realiteit enzovoort. Het is de meest recent ontwikkelde vorm van psychotherapie.

Divers aanbod zoals Cognitieve Gedragstherapie, schematherapie, systeemtherapie, familieopstellingen/ Enneagrammen, positieve psychologie, voice dialogue, EFT, het innerlijke kind kunnen worden integratief toegepast. De therapie gaat uit van het zelfoplossend vermogen van het kind.

Samenwerking met:

  • Scholen en kinderopvang

  • Wijkteams

  • Jeugdhulpverlening

  • GGZ-instellingen, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, jeugdbeschermers

  • (Jeugd) gezondheidszorg zoals, huisartsen, praktijkondersteuners, ziekenhuizen, inloophuizen, schoolartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten

Meisjes

Samenwerking met:

De psychosociale en pedagogische hulp is gericht op kinderen en waarbij opvoeders bij betrokken worden. Kinderen kunnen komen met angst, verminderde weerbaarheid, negatief zelfbeeld, onzeker zijn, ongelukkig voelen, hypergevoelig zijn, last hebben van heftige emoties, lastig gedrag, zorgen als het gaat om ontwikkeling, het omgaan met diagnoses van het kind zelf of in de omgeving, nare gebeurtenissen, psychosomatische klachten, lichamelijke klachten of handicap of bijzonderheden. Ouders kunnen komen met opvoedvragen. Leerkrachten en andere professionals kunnen terecht met vragen en ondersteuningsvraagstukken.

Achtergrond therapeut

De opleiding tot integratief kindercoach en -counselor is een 2-jarige post-hbo-opleiding. De specialisatie Integratief Kindertherapeut is een 2 jarige Master-opleiding.