VERWIJZERS

Ontwikkelingsproblemen zijn geen luxeproblemen. Het is daarom van groot belang om kinderen tijdig te helpen, voor optimale groei en het voorkomen van vastlopen en onnodige frustratie.

De integratieve werkwijze

Een kinder- en jongerentherapeut biedt psychosociale hulp aan kinderen en jongeren én hun ouders met als doel dat het kind/ de jongere ongehinderd om kan gaan met wat er in het leven gebeurt en eventuele obstakels vol vertrouwen tegemoet kan treden en zich weer verder kan ontwikkelen. Het is een oplossingsgerichte vorm van therapie om zwaardere zorg te voorkomen en bevindt zich op het snijvlak van preventie en behandeling binnen het nieuwe jeugdzorgveld. Een integrale aanpak waarbij het kind centraal staat en zijn omgeving (ouders, school) nauw betrokken wordt. Daardoor kan de kern van het probleem snel en effectief worden aangepakt. Waar nodig wordt doorverwezen naar andere disciplines.

Geel hartje

De therapeut

De kinder- en jongerentherapeuten zijn onafhankelijke, zelfstandige therapeuten en werken veelal in een praktijk voor psychotherapie voor kinderen en begeleiding van ouders.

Een therapeut werkt op een gelijkwaardige manier samen en gaat op een liefdevolle en confronterende manier aan de slag. De integratieve visie gaat uit van de expertise van het kind. Een therapeut is deskundig maar een kind weet wat het probleem is en wat de beste oplossingen zijn die bij het kind passen. Het uitgangspunt is de eigen kracht van het kind en binnen het gezin.  Er wordt nauw samengewerkt met ouders, leerkrachten en andere belangrijke volwassenen, waardoor zij beter toegerust worden om het kind verder te ondersteunen. Een therapeut lost complexe problematiek op en stimuleert het verandervermogen van het kind. Deze is scherp op vermoedens van verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik.

Methoden

Een integratief kindertherapeut werkt met een tal van therapievormen en interventies. Er is niet één methode leidend en wanneer een methode/therapie niet werkt, hoeft er niet door worden verwezen naar een andere therapie.

De verschillende methoden die worden gebruikt zijn:

 • Gesprekstechnieken en therapeutische interventies waarbij gebruik wordt gemaakt van fusietechnieken. Dissociaties opheffen en het activeren van eigen vermogens. Overtuigingen, belemmeringen, gevoelens, gedrag en klacht worden inzichtelijk gemaakt.

 • Visualisaties (met poppetjes, knuffels, drama, tekeningen) zodat het kind en ouders beeldend inzicht krijgen bijv. in de binnenwereld van het kind, of het effect van gedrag van ouders op het kind.

 • Imaginaties waardoor het onmogelijke wordt ervaren, zoals “kijken in de toekomst”; waardoor het kind de motivatie en vertrouwen krijgt om te veranderen, suggesties geven hoe het anders kan, oefenen nieuwe vaardigheden. “Wandelen door je eigen lichaam” en het nare gevoel dat voelt als een rotsblok kleiner maken, van kleur laten veranderen of op bepaalde momenten als je het moeilijk hebt eruit halen. “Gesprek aangaan met het lelijke deel van jou” (je boosheid, het deel dat aandacht vraagt, je littekens of het orgaan dat niet goed zijn werking doet).

 • Trance/hypnotherapie om gevoelens die je liever niet wil ervaren, of wat je van jezelf niet kunt accepteren weer samen te voegen zodat je weer jezelf kunt zijn.

 • Kennis (nut emoties), inzicht (binnenwereld en buitenwereld), psycho-educatie (Diagnoses uitgelegd aan een kind, hoe kan een kind zich hiertegen wapenen, troosten, reageren in samenwerking met de anderen).

 • Het is breed georiënteerd en maakt gebruik van beïnvloedingstechnieken/methoden/modellen zoals metaforen, sprookjes, cognitieve gedragstherapie, schema-therapie, speltherapie, drama, positieve psychologie, systeemtherapie, familieopstellingen, het innerlijke kind, voice dialogue, delenweRk, EFT enzovoort.

 • De laatste ontwikkelingen worden doorlopend opgenomen.

Veel methoden werken aan de bovenste kant van het topje van de ijsberg, integratief is effectief omdat het ook het deel aanpakt op onbewust niveau. Het is praktisch gericht (exploratie). De nadruk ligt op nare gevoelens leren verdragen, zichzelf kunnen troosten, de realiteit onder ogen zien, zelf de regie in handen pakken, keuzes maken waar het achter staat enzovoort.

Samenwerking

 • Met scholen en kinderopvang

 • Met wijkteams

 • Met jeugdhulpverlening

 • Met GGZ-instellingen, kinderpsychologen, kinderpsychiaters, jeugdbeschermers

 • Met (jeugd) gezondheidszorg zoals, huisartsen, praktijkondersteuners, ziekenhuizen, inloophuizen, schoolartsen, logopedisten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten

Waarom kiezen voor een RBCZ kinder- en jongerentherapeut?

 • Effectief, kortdurend en geen onnodige diagnoses of labels
 • Laagdrempelig in de wijk, geen wachtlijst, geen verwijzing nodig
 • Eigen kracht van het kind en binnen het gezin/systeem
 • Samen met het gezin en ander betrokkenen
 • Vroegtijdig problemen aanpakken voorkomt grotere problemen op latere leeftijd.

Kosten

Een startpakket bestaat uit een intakegesprek met ouders, vijf sessies met het kind en een evaluatie met ouders. Tijdens het evaluatiegesprek krijgen de ouders adviezen en wordt bekeken of een vervolg nodig is. Gemiddeld wordt er tien keer een sessies met kind gedaan, met totaal drie oudergesprekken. Een startpakket komt gemiddeld uit op € 630,- waarvan bij aanvullende verzekering minimaal € 175,- tot maximaal € 450,- euro wordt vergoed.