Tarieven

U kunt er zelf voor kiezen om uw kind aan te melden bij deze praktijk. Dit betekent dat u geen verwijzing van uw huisarts of andere instantie nodig heeft.

Het intakegesprek, de sessies met kind, individuele sessies kosten € 80,- per consult, deze zij vrijgesteld van BTW. Deze consulten duren 60 minuten.  Een eventuele observatie op school, inclusief een nagesprek met evt. verslag wordt besproken met de leerkracht, dit bedraagt € 160. Telefonisch overleg met instanties zoals huisarts, school of andere therapeut worden niet in rekening gebracht.

Vergoeding

De sessies met het kind en de oudergesprekken (consulten) zijn vrijgesteld van BTW. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling. De vergoeding varieert van 25 tot 40 euro per sessie, afhankelijk van jouw zorgverzekering. Deze declaratie dien je zelf in te dienen bij je eigen zorgverzekering. Soms is er budget (PGB) beschikbaar vanuit de gemeente of het jeugdteam, dit kan van toepassing zijn als je inkomen niet toereikend is. Als alternatief kunnen de kosten worden opgevoerd als aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’.

Betaling en afmelding

Betalen kan op rekening, de factuur wordt één keer per maand verstuurd, die je zelf binnen 14 dagen dient te betalen. Een factuur wordt dan verstuurd met de vermelding dat reeds is betaald. Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In alle andere gevallen wordt deze sessie wel volledig in rekening gebracht.

Behandelovereenkomst en vragenlijst

Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een vragenlijst (anamnese) over je kind in. In de vragenlijst vermeld je je hulpvraag. Bij aanmelding in de praktijk ontvang je een behandelovereenkomst waarin deze algemene voorwaarden staan. De vragenlijst en de behandelovereenkomst horen bij elkaar. Samen maken we afspraken over de sessies in de praktijk. De behandelovereenkomst moet worden ondertekend. Volgens de wet moet dit, indien mogelijk, door beide opvoeders (met ouderlijk gezag) gebeuren. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook je kind verplicht deze overeenkomst te ondertekenen.