Tarieven

Er is geen verwijzing van een huisarts of andere instantie nodig.

Het intakegesprek, de sessies met kind en individuele sessies met opvoeder(s) kosten € 90,- per consult, deze zij vrijgesteld van BTW. Deze consulten duren 60 minuten. Telefonisch overleg met instanties zoals huisarts, school of andere therapeut worden niet in rekening gebracht.

Vergoeding

De consulten met kind en opvoeder(s) zijn vrijgesteld van BTW. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling. De vergoeding varieert van 25 tot 40 euro per sessie of 450,00 per jaar, afhankelijk van je persoonlijke zorgverzekering. Deze declaratie dien je zelf in te dienen bij je eigen zorgverzekering. Soms is er budget (PGB) beschikbaar vanuit de gemeente of het jeugdteam, dit kan van toepassing zijn als je inkomen niet toereikend is. Als alternatief kunnen de kosten worden opgevoerd als aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’.

Betaling en afmelding

Betalen kan contant of met pin. Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van te voren te worden afgezegd. In alle andere gevallen wordt deze sessie wel volledig in rekening gebracht.

Behandelovereenkomst en vragenlijst

Voorafgaand aan het intakegesprek vul je een vragenlijst over je kind in. Hierin vermeld je de hulpvraag. Bij aanmelding in de praktijk ontvang je een behandelovereenkomst. De vragenlijst en de behandelovereenkomst horen bij elkaar. Samen maken we een planning voor de sessies met je kind en evaluatiegesprekken. De behandelovereenkomst moet worden ondertekend. Volgens de wet moet dit, indien mogelijk, door beide opvoeders (met ouderlijk gezag) gebeuren. Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ook je kind verplicht deze overeenkomst te ondertekenen.