KINDERTHERAPIE met PROFESSIONALS

Kindertherapie & professionals op school en in de jeugd-/medische zorg

Met samenwerken bereik je veel meer dan alleen. Vooral als het gaat om kinderen. Scholen, ziekenhuizen, instanties of andere professionals die met kinderen te maken hebben, kunnen een beroep doen op mij als kindertherapeut. Er kan gericht ondersteuning en advies worden gegeven. Neem vrijblijvend contact op, zodat we kunnen bespreken hoe een samenwerking vorm kan worden gegeven in het kader van zorg binnen de school, ziekenhuis, instantie – of met andere hulpverleners.

Kindertherapie & jij in de rol van professional

Misschien wil je jezelf als professional eens onder de loep nemen met de bedoeling meer inzicht in je professionele handelen te krijgen. Of wil je ingaan op persoonlijke leervragen t.a.v. je werk. Dan kun je onder begeleiding, reflecteren op je eigen werkervaringen. Daar kan ik je op een praktische manier bij helpen door middel van gesprekken, gesprekstechnieken, oefeningen en rollenspellen. Wat jij nodig hebt om jezelf te kunnen ontwikkelen. Hierdoor wordt de drempel om nieuwe kennis, inzichten, vaardigheden toe te passen, lager. Je ontdekt je kwaliteiten als professional en dicht bij jezelf te blijven in je ontwikkeling. Afspraken zijn mogelijk op locatie of in mijn praktijk.

Kindertherapie & andere professionals in hetzelfde vakgebied

Ik vind het leuk om samen te werken wanneer je in hetzelfde vakgebied zit. Je kunt veel van elkaar leren, inspireren en daardoor elkaars deskundigheid te vergroten en de kwaliteit van je werk te verbeteren.  Wanneer je interesse hebt om deel te nemen aan een intervisie (groep/ moment) neem dan contact met me op. We kunnen dan een onderwerp van gesprek met daaraan gerelateerde problemen inbrengen.

COACHING & WORKSHOPS

 • Er wordt vaak óver kinderen gepraat, terwijl praten mét kinderen effectiever is. Kinderen komen met geniale oplossingen. Volwassenen hebben vaak meer ervaring en kennis, maar alleen het kind weet wat het probleem is, hoe het voelt en denkt en wat het nodig heeft.
 • De communicatie begint al voordat je maar één woord hebt gewisseld. Je kunt kinderen op hun gemak stellen door hun gedrag te spiegelen, het kind  respectvol te benaderen en het vooral serieus te nemen.
 • Helderheid en inzicht krijgen in het kind kun je krijgen door de juiste vragen te stellen en door allebei te weten wat je wil bereiken. Door open vragen te stellen en vooral nieuwsgierig te zijn, zonder oordeel.
 • Het kind zelf aan het woord laten. Kinderen zijn heel goed in staat om dit zelf te kunnen doen. Geef ze de ruimte en benader ze op een gelijkwaardige manier. Ouders mogen daarna aanvullen. Je kunt bij het kind checken of dit klopt.

De goede voorbereiding met gesprekken met opvoeders kunnen je een houvast geven. Wat is het doel van je gesprek? Wat is je aanpak? Hoe stimuleer je de samenwerking?

 • Wil je inzicht krijgen in het kind en/ of opvoeder(s): de zorgen, knelpunten? Wil je weten wat er nodig is aan hulp om verder zelfstandig aan de slag te kunnen gaan?
 • Wil je weten wat de eigen oplossingen en krachten binnen het gezin en kun je deze nog verder activeren?
 • Wil je opvoeders leren kijken in het belang van hun kind, in te kunnen leven in hun kind? Of wil je het kind uitleg kunnen geven in een ziekte van een opvoeder?
 • Wil je opvoeders in een actieve positie zetten om eigen verantwoordelijkheden te nemen, zodat zij weer grip hebben en eigen keuzes kunnen maken?
 • Merk je weerstand bij opvoeders? Door erkenning te geven aan gevoelens en gedachten kun je angst en bezwaren wegnemen. Door de realiteit te geven dat er hulp voorhanden is zodat iedereen de hulp kan krijgen die er nodig is.

Je wilt een effectieve samenwerking met collega’s, andere hulpverleners en/of ouders om (wederzijdse) doelen te behalen.

 • Een gezamenlijk plan: met een eenduidige, heldere aanpak.
 • Een duidelijke taakverdeling waardoor er één aanspreekpunt is, inzicht in het proces en uitvoering met verantwoordelijkheden.
 • Wat zijn de talenten binnen het team?
 • Hoe stimuleer je de samenwerking?

Je kunt hulp bieden door een doorverwijzing naar de kindertherapeut die het kind en/ of ouder kan begeleiden. Het kan gaan om:

 • Een kind of opvoeder die te maken heeft met een ziekte/ aandoening/ handicap/ bijzonderheden aan hun lichaam.
 • Een kind heeft een nare gebeurtenis/ situatie ervaren waardoor er zijn/ haar wereld ingrijpend is veranderd.
 • Een kind heeft psychosomatische klachten. Onverwerkte gevoelens of stress uiten zich via het lichaam. Denk aan hoofdpijn, buikpijn, eczeem, haaruitval, tics, herhalende rituelen, hyperventilatie, benauwdheidsklachten die verergeren, flauwvallen. Ook kunnen er aangeleerde probleemgewoonten ontstaan en kan het kind zichzelf pijn (bijvoorbeeld door hoofdbonken of haarplukken).
 • Een kind of opvoeder die te maken heeft met een diagnose zoals AD(H)D, PDD-NOS, autisme e.a. Het kind wil leren hiermee om te gaan, of de omgeving wil hier beter mee kunnen omgaan. Ook kan het zijn dat de opvoeder een diagnose heeft; dan kan het kind begeleiding krijgen om hier mee te leren omgaan.
 • Je wilt een praktijksituatie/casuïstiek voorleggen of inzicht in specifieke problematiek.
 • Je wilt coaching on the spot. Opvoeders kunnen hier ook naar vragen. Het kind staat hier centraal.
 • Je wilt inzicht in je professionele handelen, wanneer je moeilijkheden ervaart. In de interactie tussen jouzelf en het kind en/of opvoeder(s). We ontdekken patronen, verwachtingen of overtuigingen. En de kwaliteiten die je verder kunnen helpen.
 • Je wilt een onderwerp of thema voorleggen voor een training of workshop voor een groep.

Situatie

Een groep kleuters heeft een taalachterstand. Deze kinderen krijgen nu extra taakjes.

Actie integratief kindertherapeut

De eerste prioriteit is het verbeteren van het welzijn van de kinderen. Zo wordt er gesproken over verjaardagen en op vakantie gaan. Tijdens spel met elkaar geven de kinderen uitleg aan elkaar.

Resultaat

Het zelfvertrouwen van de kinderen wordt vergroot en ze durven zich op een andere manier te uiten. Door te werken in een groep leren zij discussiëren met elkaar en voor zichzelf op te komen. De kinderen krijgen een grotere woordenschat en een betere taaluitspraak.