OPVOEDERS

Opvoeden kan best lastig zijn. Deels doen we het onbewust, waardoor we in oude patronen vervallen of te hoge verwachtingen hebben. Het is goed om je daarvan bewust te worden. Door vaste gewoonten te doorbreken of andere keuzes te maken, kun je je kind beter helpen. Zo ontwikkel je je samen met je kind.

Achter elk gedrag zit een goede reden

Kinderen weten zelf vaak wat het probleem is. Je kind beschikt nog niet over bepaalde vaardigheden en kunnen zich overweldigd en inadequaat voelen. Soms weten ze de oplossing al, maar hebben nog niet de moed om dit aan te gaan. Je kind kan dan zijn toevlucht nemen in vermijdingsstrategieën. Zoals de schuld bij een ander leggen of situaties vermijden, boos reageren. Dan wil het je kind niet meer naar school of zegt dat het ziek is. Alles om zich maar te onttrekken aan de pijnlijke situatie en gevoelens.

In mijn praktijk staat het kind centraal

Al spelend en/ of pratend, zoek ik een aanpak die het beste bij je kind past. Door vooral gebruik te maken van eigen kracht en mooie kwaliteiten. Je kind wordt uitgedaagd om zich anders te gedragen. Maar gedragsverandering alleen is niet voldoende. Je kind leert om te gaan met nare gevoelens want het gedrag komt hieruit voort. Door naar zichzelf te kijken waardoor het geraakt wordt kan het zichzelf leren troosten en beschermen. je kind leert dat wat anderen doen, bij hen hoort en niets over henzelf zegt. Zo leren kinderen bij mij hun moeilijkheden aan te pakken. Ieder kind krijgt een andere begeleiding, want elk kind heeft een ander probleem, vraag, kracht en oplossing.

Ik beschik over een schat aan methoden en hulpmiddelen die ik hierbij kan inzetten. Samen onderzoeken we de mogelijkheden om zelf problemen op te lossen, keuzes te maken en vooral door uit te proberen wat werkt en wat niet werkt en door te zetten. Een kind mag worstelen en de gevolgen van zijn beslissingen zelf ondergaan. Door problemen zelf op te lossen, groeit hun eigenwaarde, weerbaarheid en zo leren ze te vertrouwen op zichzelf.

Samen bereik je veel meer

Jij als opvoeder bent heel belangrijk in de ondersteuning van je kind. Accepteer je kind zoals het is, met eigen gevoelens, gedachten, wensen, aardigheden en onaardigheden. Zie je kind als een uniek persoon met een eigen ontwikkeling. Luister wat je kind nodig heeft. Geef suggesties en keuzemogelijkheden en stimuleer om vol te houden en door te gaan. Op deze manier creëer je een veilige omgeving om te leren en bevorder je het zelfoplossend vermogen. Je kind leert te vertrouwen op eigen keuzes maken en dat het hiervan mag leren. Hierdoor voelt het zich vrijer om te praten en kan er samen gepraat worden over wat er is gebeurd en hoe het de volgende keer anders kan doen.

‘Opvoeden is steeds weer zoeken naar wat werkt’

De duur van de therapie heeft te maken met het inzicht van je kind, de invloed van de omgeving, belemmerende overtuigingen en de krachten van je kind. Contact met leerkrachten of andere professionals kunnen een meerwaarde zijn om samen te werken in het belang van het kind.

AANBOD

Je kind ervaart een probleem en klacht. Jij en je kind vinden het lastig om dit op te lossen en willen graag hulp hierbij.

Wanneer er veel onderlinge strijd is kunnen broertjes/zusjes samen in gesprek en inzicht in elkaar geven en hun wensen/verwachtingen naar elkaar uitspreken en anders leren communiceren en reageren.

Als opvoeder, voed je je kind maar deels bewust op. Je vervalt in patronen of je hebt bepaalde verwachtingen. Verschillende opvoedstijlen kunnen onderlinge strijd geven bij partners. Je wil graag een gezamenlijk opvoedplan. Dat kan door ouderschapsbemiddeling en omgangsondersteuning.

In bepaalde ontwikkelingsfasen van kinderen of na grote gezinsveranderingen kan er veel onderlinge strijd zijn binnen het gezin. Gezamenlijke gesprekken met kinderen, hun ouders en eventueel broers/ zussen kunnen ook verrassend veel nieuw inzicht geven op hoe ieder de situatie ervaart en welke zorgen en wensen er leven.

Het kan zijn dat je kind te jong is of niet naar coaching wil. Of je denkt dat kindertherapie/ coaching niet nodig is. Je kunt gebruik maken van individuele coaching. Je kunt een vraag stellen, een situatie voorleggen of je hebt vragen over specifieke problematiek. Je kunt je ontwikkelen als opvoeder door je te leren verplaatsen in de gedachten en belevingen van je kind. Of je wil patronen doorbreken, de interactie tussen jezelf en je kind verbeteren of de communicatie binnen het gezin.

Je wilt je kind helpen nu je weet dat je kind of jij een ziekte, aandoening, handicap en diagnose heeft. Je wilt je kind hierin ondersteunen en om leren gaan met de omgeving.

Je wilt een onderwerp of thema voorleggen voor een training of workshop voor een groep (zwangere vrouwen, moeders, collega’s sportcoaches enzovoort).

MAAK EEN AFSPAAK