FAQ

Veel gestelde vragen:

Nee, er is geen wachtlijst. Je kunt op eigen initiatief je kind aanmelden, maar ook geadviseerd worden door de huisarts, kinderarts of school. In een telefoongesprek of via e-mail vertel je kort de reden van je aanmelding. Vervolgens maken we een afspraak voor een intakegesprek. Na de aanmelding verzoeken we je een vragenlijst in te vullen en deze voor het intakegesprek terug te sturen. Na deze intake kunnen de eerste sessies worden ingepland met je kind.

Je kunt met je kind bespreken dat het hulp kan krijgen voor het probleem waar je kind last van heeft. Een kindertherapeut is er voor om kinderen te helpen om problemen op te lossen, zodat kinderen zich weer gelukkiger kunnen voelen. Je kunt de aparte pagina voor kinderen op de website gebruiken als hulpmiddel.

De eerste keer gaat het er vooral om, dat ik een goed contact opbouw met je kind, zodat het vertrouwen krijgt en zich veilig voelt om over het probleem te praten. De sessies met het kind vinden plaats zonder de opvoeder, maar ik bespreek de voortgang wel met je via e-mail contact. Wanneer het lastig is voor je kind om alleen de praktijk binnen te stappen, kun je mee naar binnen. De sessies met je kind zijn vertrouwelijk, ik vertel alleen waar het kind mij toestemming voor geeft.

Elk kind is anders en reageert ook anders. Vaak vinden kinderen het moeilijk om te vertellen wat ze hebben gedaan en waarover ze hebben gepraat. Spelenderwijs krijgen kinderen informatie en nieuwe kennis, inzicht in zichzelf en kunnen oefenen. Kinderen hebben tijd nodig om dit te verwerken. Een sessie kan leuk en gezellig zijn, soms kunnen er ook verdrietige momenten zijn. Wanneer je met een vraag komt of het leuk was, is dit lastig om uit te leggen. Wat je kunt doen is afwachten of je kind zelf iets kwijt wil. Wanneer je verandering in gedrag ziet kun je dit benoemen en kun je vragen hoe je kind dit voor elkaar gekregen heeft.

Coaching is doel- en oplossingsgericht. Er wordt een plan opgesteld met praktische en haalbare doelen met wat je kind wil bereiken. De focus ligt op gedragsveranderingen, communicatie verbeteren, het bewust worden van kwaliteiten en vaardigheden, die je kind al bezit. Zo worden er succeservaringen opgedaan. Het zelfvertrouwen groeit en grenzen worden verlegt. Je kind krijgt grip op de klacht/ probleem en kan er zelfstandig mee aan de slag. Coaching heeft vaak veel effect.

Soms zijn deze stappen te groot. Dan is je kind gekrenkt of zit er te veel angst, boosheid of verdriet achter het probleem. Dan kan therapie helpen om deze ervaring te verwerken, voordat er verder aan de slag kan worden gegaan met coaching. Therapie helpt kinderen bij pijnlijke en ongemakkelijk gevoelens. De intensiteit wordt verminderd, waardoor er in een ontspannen toestand op een leuke manier nieuwe kennis, vaardigheden en eigenschappen kunnen worden geïntegreerd. Zo worden oude ervaringen verwerkt, overtuigingen en blokkades weggewerkt waardoor gedragsverandering weer mogelijk is. Je kind leert te kijken naar de situatie dat de gevoelens zijn ontstaan en het moment dat het kind nu is, wijzer, groter en met de vaardigheden en kwaliteiten dat je kind al bezit, zodat je kind ze direct in kan zetten om doelen te realiseren.

Bij integratieve kindertherapie staat het kind centraal: dat betekent dat de hulpvraag en de wens wat je kind wil bereiken, centraal staat.

Een kindertherapeut communiceert op een gelijkwaardige manier met het kind en neemt het kind serieus. Er wordt ook vooral lol gemaakt waardoor er luchtigheid ontstaat en om zichzelf kan lachen. Door suggesties, kennis, inzicht, psychotherapie-educatie, interventies en beïnvloedingstechnieken te gebruiken wordt het kind begeleidt in wat het wil bereiken. Ook wordt er gebruik gemaakt van metaforen, visualisaties, trance en therapeutisch spel met verkleedkleren enzovoort. Alles wat nodig is om te kunnen ontdekken, te laten zien waar het last van heeft en zich te uiten en te oefenen in nieuwe vaardigheden in de veilige omgeving in de praktijkruimte. De begeleiding is praktijkgericht: effectief communiceren, grenzen aangeven, kiezen voor eigen geluk, verwachtingen aangeven, zelfstandig oplossen van het probleem, eigen regie en verantwoordelijkheden nemen, omgaan met de realiteit enzovoort. Het is de meest recent ontwikkelde vorm van psychotherapie.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van psychologische stromingen en behandelmodellen. O.a. de positieve psychologie waarin de sterke kanten en het vergroten van het zelfvertrouwen centraal staan. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van Cognitieve Gedragstherapie, schematherapie, systeemtherapie, familieopstellingen/ Enneagrammen,  voice dialogue, EFT, het innerlijke kind enz. Deze worden integratief toegepast. De therapie gaat uit van het zelfoplossend vermogen van het kind.

Op deze manier wordt het kind geholpen op een persoonlijke manier om overtuigingen los te laten, patronen te doorbreken, prettige gevoelens weer toe te laten. Kennis en inzicht over anderen kan worden verkregen waardoor de sociale interactie prettiger wordt en nieuwe vaardigheden worden geïntegreerd.

De sessies met het kind en de gesprekken met opvoeders zijn vrijgesteld van BTW. De meeste aanvullende verzekeringen bieden een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling. De vergoeding varieert van 25 tot 40 euro per sessie, of 450,00 per jaar afhankelijk van jouw zorgverzekering. Deze declaratie dien je zelf in te dienen bij je eigen zorgverzekering. Soms is er budget (PGB) beschikbaar vanuit de gemeente of het jeugdteam, dit kan van toepassing zijn als je inkomen niet toereikend is. Als alternatief kunnen de kosten worden opgevoerd als aftrekpost ‘bijzondere ziektekosten’.