Beroepsvereniging

Suzan Blüm kindertherapie & coaching is aangesloten bij de beroepsvereniging: V.I.T. (Vereniging van Integraal Therapeuten). Het lidmaatschapsnummer is 656.21.S. Licentienummer Koepelorganisatie RBCZ is op verzoek op te vragen. Suzan Blüm kindertherapie & coaching staat geregistreerd bij Vektis. Dit is een database voor zorgverzekeraars. De AGB-code zorgverlener en die van de praktijk zijn op te vragen.

Suzan Blüm kindertherapie & coaching is aangesloten bij de beroepsvereniging V.I.T. Hier is de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) op van toepassing. Mocht er onverhoopt een klacht zijn en wij komen er samen niet uit, dan kun je je richten tot een klachtenfunctionaris om tot een oplossing te komen. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie SCAG. Ik ben tevens ingeschreven in het Register Beroeps-beoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), hierdoor is ook het tuchtrecht gewaarborgd.