Kinderen leren zelf hun probleem op te lossen en te ontdekken wat werkt.

En het samen te doen, want zo bereik je nog veel meer.

Ieder kind krijgt zo nu en dan te maken met problemen. Vaak dient zich vanzelf een oplossing aan. Je kind groeit over zijn angst heen en is weer een ervaring rijker. Maar soms gaan problemen niet vanzelf over en kunnen ze het functioneren en de ontwikkeling van je kind in de weg zitten. Het kan moeilijk zijn voor je kind of voor jou als opvoeder om uit deze situatie te komen.

Ik wil jullie daar graag bij helpen. Samen kunnen we op zoek gaan naar een aanpak die past bij jouw kind. Kinderen weten (onbewust) zelf wat het probleem is, maar hebben nog niet de moed of de gereedschappen om dit op te lossen. En dàt is juist zo belangrijk, want door problemen zelf op te lossen groeit hun eigenwaarde, worden ze weerbaarder en leren ze op zichzelf te vertrouwen. Jij kunt als opvoeder een belangrijke rol hierbij spelen. En soms kun je een beetje hulp of advies hierbij gebruiken. Samen kunnen we een veilige omgeving creëren waarin je kind problemen leert op te lossen.

‘Een les die je een kind al vroeg in het leven gunt’

Contact