Kinderen leren zelf hun probleem op te lossen en te ontdekken wat werkt.

En het samen te doen, want zo bereik je nog veel meer.

Ieder kind krijgt zo nu en dan te maken met problemen. Vaak ontstaat er vanzelf een oplossing. Een kind groeit over zijn/ haar angst heen, leert omgaan met een teleurstelling en is weer een ervaring rijker. Maar soms gaan problemen niet vanzelf over en kunnen ze de ontwikkeling van een kind in de weg zitten. Het kan moeilijk zijn om uit deze situatie te komen. Dan kan een kindertherapeut helpen.

Kinder- en jongerentherapeuten zijn onafhankelijke, zelfstandige therapeuten en werken veelal in een praktijk voor psychotherapie voor kinderen en begeleiding van ouders. Een therapeut werkt op een gelijkwaardige manier samen en gaat op een liefdevolle en confronterende manier aan de slag. De integratieve visie gaat uit van de expertise van het kind. Een therapeut is deskundig maar een kind weet wat het probleem is en wat de beste oplossingen zijn die bij het kind passen. Het uitgangspunt is de eigen kracht van het kind en binnen het gezin.  Er wordt nauw samengewerkt met ouders, leerkrachten en andere belangrijke volwassenen, waardoor zij beter toegerust worden om het kind verder te ondersteunen. Een therapeut lost complexe problematiek op en stimuleert het verandervermogen van het kind. Zo krijgt het kind het vertrouwen en de vaardigheden om zelf problemen op te lossen.

‘Een les die je een kind al vroeg in het leven gunt’

Contact

Uit de praktijk