Kinderen leren zelf hun probleem op te lossen en te ontdekken wat werkt.

En het samen te doen, want zo bereik je nog veel meer.

Ieder kind krijgt zo nu en dan te maken met problemen. Vaak ontstaat er vanzelf een oplossing. Je kind groeit over zijn/ haar angst heen, leert omgaan met een teleurstelling en is weer een ervaring rijker. Maar soms gaan problemen niet vanzelf over en kunnen ze de ontwikkeling van je kind in de weg zitten. Het kan moeilijk zijn voor je kind of voor jou als opvoeder om uit deze situatie te komen. Hierbij kan ik jullie helpen.

Een integratief kindertherapeut handelt vanuit het belang van je kind en is nieuwsgierig naar je kind. We kijken hoe het van binnen werkt: Waar heeft je kind last van, waarin of waardoor voelt het zich belemmert? Wat wil je kind, wat is de grootste wens, is het haalbaar en heeft het al eerder iets ingezet dat werkte?  Je kind krijgt inzicht in zijn/haar kwetsbaarheid. Door je kind grip en keuzemogelijkheden te geven t.a.v. de klacht, kan het kind weer verder op een ontspannen manier. De therapie richt zich ook op de omgeving en situatie. Opvoeders krijgen steun en tips en worden actief betrokken bij de therapie. Je kind leert aan te geven hoe het ondersteund wil worden en hoe het zichzelf kan troosten en beschermen.

Hoeveel een therapeut ook weet… alleen uw kind weet (on) bewust, hoe het precies zit. Zij hebben vaak nog niet de moed of vaardigheden om dit op te lossen. Samen creëren we een veilige omgeving waarin je kind kan ontdekken en oefenen. Hierdoor ontstaat er eigenwaarde, wordt je kind weerbaar van de binnen- en buitenkant en leert het op zichzelf te vertrouwen.

‘Een les die je een kind al vroeg in het leven gunt’

Contact

“Eigenlijk zou je dit elke ouder gunnen”. Marit heeft hulp ingeschakeld. Er is veel veranderd, want haar dochter gaat weer met plezier naar school. Elke dag had haar dochter veel buikpijn en huilde in de klas waardoor het onmogelijk was om les te geven. Fé wist al snel waar het echte probleem om ging en wat ze wilde leren om het anders te doen. Door met nare gevoelens te leren om te gaan kon ze zich weer ontspannen en heeft nu weer lol. Ook de ouders hebben veel geleerd. Zij kregen inzicht in patronen die waren ontstaan, waardoor het probleem in stand werd gehouden. “Mijn machteloze gevoel heb ik om kunnen zetten in echt hulp bieden voor mijn kind en te kijken wat werkt.”

Gijs heeft al veel meegemaakt. Hij heeft geleerd dat alles een plekje heeft. Dat doet hij door alles te ‘parkeren’ in de garage met zijn auto’s. Hij kan er weer naar toe rijden als hij denkt dat het nodig is.

Ook Marcel en Carien hebben hulp gevraagd voor hun zoon. “Wij hebben zelf als ouders veel hulp gekregen, waardoor ons kind weer kon groeien. We hebben nu veel meer vertrouwen in hem dat hij het zelf op kan lossen. We zouden het zelf soms anders doen, maar hij doet het nu op een manier dat bij hem past en dat is nog veel beter. En ik heb ook geleerd dat hij best mag worstelen en even terug mag vallen.” Joep heeft veel ontdekt over zichzelf en hoopt dat zijn vriendje ook mag komen bij Suzan “Want hij kan nog niet zo goed voor zichzelf opkomen en ik kan dat wel!”