Kinderen leren zelf hun probleem op te lossen en te ontdekken wat werkt.

En het samen te doen, want zo bereik je nog veel meer.

Ieder kind krijgt zo nu en dan te maken met problemen. Vaak ontstaat er vanzelf een oplossing. Je kind groeit over zijn/ haar angst heen, leert omgaan met een teleurstelling en is weer een ervaring rijker. Maar soms gaan problemen niet vanzelf over en kunnen ze de ontwikkeling van je kind in de weg zitten. Het kan moeilijk zijn voor je kind of voor jou als opvoeder om uit deze situatie te komen. Hierbij kan ik jullie helpen.

Een integratief kindertherapeut handelt vanuit het belang van je kind en is nieuwsgierig naar je kind. We kijken hoe het van binnen werkt: Waar heeft je kind last van, waarin of waardoor voelt het zich belemmert? Wat wil je kind, wat is de grootste wens, is het haalbaar en heeft het al eerder iets ingezet dat werkte?  Je kind krijgt inzicht in het probleem/ klacht, hoe deze wordt ervaren en waar het nog weinig controle over heeft. Door je kind grip en keuzemogelijkheden te geven, kan het kind weer verder op een ontspannen manier. De therapie richt zich ook op de omgeving. Opvoeders krijgen steun en tips en worden actief betrokken bij de therapie. Je kind leert aan te geven op welke manier het geholpen wil worden en hoe het zichzelf kan troosten en beschermen.

Hoeveel een therapeut ook weet… alleen je kind weet (on) bewust, hoe het precies zit. Zij hebben vaak nog niet de moed of vaardigheden om dit op te lossen. Samen creëren we een veilige omgeving waarin je kind kan ontdekken en oefenen. Hierdoor ontstaat er eigenwaarde, wordt je kind weerbaar van de binnen- en buitenkant en leert het op zichzelf te vertrouwen.

‘Een les die je een kind al vroeg in het leven gunt’

Contact

Uit de praktijk